Rakije Rakić

„RAKIJE RAKIĆ“ je hronološki poslednji projekat, iako rakije od kruške, kajsije, jabuke, šljivei dunje već 2 godine (od 2015.) stoje uskladištene u drvenu hrastovu burad. Svaka rakija „RAKIĆ“ pojedinačno se pravi od pravog voća koje je fiziološki zrelo, neoštećeno i dobro čuvano bez mešanja i dodataka aroma. Izuzetak čine šljive i kruške viljamovke čiji prezreli plodovi sadrže više aromatičnih materija i daju kvalitetniju rakiju. Destilerija je opremljena najsavremenijim „hardverom“, a u kombinaciji sa proverenim „softverom“ (starim receptima), garantujemo samo kvalitet.